Preis: Ab 17.500 Euro.
Preis: Ab 17.500 Euro. ( Bild: BMW Motorrad )