Kategorie Bekleidung: (v.li.) Stefan Zügner, Michael Ebert (Germas), Herbert Brogl (Germot) und Stephan Maderner. Es fehlt
Kategorie Bekleidung: (v.li.) Stefan Zügner, Michael Ebert (Germas), Herbert Brogl (Germot) und Stephan Maderner. Es fehlt Heino Büse (Büse). ( Johannes Untch )